Learn More
Проаналізовано концепт “правова допомога”, розглянуто філософсько-правову основу його екзистенції, підґрунтям якої є твердження, що людина, котра дотримується норм моралі у щоденному житті,(More)
  • 1