Learn More
Підтверджено, що поліанілін у формі лейкоемеральдину здатний кількісно відновлю­вати іони [PdCl 4 ] 2 - . Методом скануючої електронної мікроскопії показано, що формується ком­позит поліаніліну з(More)
  • 1