Learn More
У статті проаналізовано методологічні підходи, принципи дослідження та структуру внутрішньої картини здоров’я. Також у роботі розкрито особливості формування внутрішньої картини здоров’я дітей.(More)
  • 1