Şencan Acar

Suggest Changes
  • Citations Per Year
Learn More
Fibrinogen is one of the most abundant proteins in the blood; normal levels range from 200 to 400 mg/dL. Fibrinogen is synthesized in the liver and is essential for the clotting of blood. It also(More)
Ça­lış­ma­ pla­nı:­ Şubat 2014 Nisan 2014 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen 43 ardışık sistemik lupus eritematozus hastası (8 erkek, 35 kadın; ort. yaş 42±12 yıl; dağılım 29-67 yıl) ve 30(More)
  • 1