• Publications
  • Influence
Koroner bypass cerrahisi geçiren hastalarda 1-yıllık mortaliteyi öngörmede lojistik EuroSCORE, SYNTAX ve EuroSCORE II’nin karşılaştırılması
Amac: Bu calismanin amaci koroner arter bypass greftleme (CABG) operasyonu geciren hastalarda mortalite acisindan uygun skorlama sistemini bulmak amaci ile EuroSCORE II, Lojistik EuroSCORE ve SYNTAXExpand
Comparison of logistic EuroSCORE, SYNTAX and EuroSCORE II for predicting 1-year mortality in patients underwent coronary bypass surgery Koroner bypass cerrahisi geçiren hastalarda 1-yıllık
Öz Purpose: The aim of this study was to compare EuroSCORE II, logistic EuroSCORE and SYNTAX scores in patients who underwent CABG in order to find the ideal scoring system for mortality. MaterialsExpand