• Publications
  • Influence
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Bu calisma Ilkogretim Bolumu Sosyal Bilgiler Ogretmenligi ogretmen adaylarinin cok kulturluluk ve cok kulturlu egitim kavramlarina yonelik algilarini bilgi ve tutum duzeyinde incelemek amaciylaExpand
Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Arastirmada ilkogretim bolumu matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sinif ogretmenligi ana bilim dallarinda ogrenim gormekte ola1n ucuncu ve dorduncu sinif ogrencilerinin kullandiklari ogrenmeExpand
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Bu calismanin amaci, sosyal bilgiler ogretmen adaylarinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) duzeylerini belirlemek ve teknolojik pedagojik alan bilgilerini derslerine entegre edebilmeExpand
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ
Bu arastirmada da ilkogretim ogretmen adaylarinin kultur algilari bireyselci ve toplulukcu olarak analiz edilmeye calisilmistir. Calisma nicel arastirma yontemi dogrultusunda betimsel olarakExpand
ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Bu arastirmada sosyal bilgiler ogretmenlerinin; etkilesimli tahta ozelliklerinin sinif ici etkinliklerde kullanimi, etkilesimli tahta kullaniminin ogretimde kaliciliga etkisi ve akilli tahtaninExpand
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Durumlu Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi
Bilginin dogasina yonelik olarak son yillarda meydana gelen koklu degisimler egitim anlayisini da revize etmistir. Egitim anlayisindaki bu degisimler ozellikle metodolojik anlamda farkliliklariExpand
Televizyonun İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimiyle İlgili Algılarına Etkisi
Bu calisma, ilkogretim 7. sinif ogrencilerinin meslek secimi konusunda aldiklari kararlarda televizyon etkisinin var olup olmadigini arastirmak amaciyla yapilmistir. Arastirma sosyo-ekonomik acidanExpand
Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma Ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi
Bu calisma, Turkiye’de cevre egitimi alaninda yayinlanmis kuresel isinma ve sera etkisi konulu makalelerin ve bildirilerin sonuclari nin incelenmeleri amaciyla yapilmistir. Bulgularin tespitindeExpand
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kültür Algılarının Kültür Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi / Researching the Primary Education Candidate Teachers’ Cultural Perceptions According to the Cultural Lower
Bu arastirmada da ilkogretim ogretmen adaylarinin kultur algilari bireyselci ve toplulukcu olarak analiz edilmeye calisilmistir. Calisma nicel arastirma yontemi dogrultusunda betimsel olarakExpand
...
1
2
3
...