• Publications
  • Influence
Efficiacy Comparison between Computed Tomography of the Thorax and Chest X-Rays in Diagnosing Thoracic Pathology in Pediatric Intensive Care Unit
Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Özlem Saraç Sandal, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Kliniği, İzmir, TürkiyeExpand
  • 1
  • PDF
Markers of arrhythmia in patients with left ventricular outflow tract stenosis and coartation of aort
Amac: Konjenital kalp hastaliklarina ait aritmilerin ani kardiyak olum riski acisindan iskemik hastaliklara bagli aritmilerden sonra en sik mortalite nedeni oldugu gosterilmistir. Aort koarktasyonu,Expand