Ömer Gündüz

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Ülkemizde yapılan projelerin sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu projeler için harcanan maliyetlerin de büyüklüğü gözönünde bulundurulunca projelerin sıkı bir şekilde izlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen yazılım tanıtılmıştır. Yazılım ASP.net teknolojisi ve SQL veri(More)
  • 1