Ömer Faruk Moralioglu

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. REHIS bünyesinde geliştirilen Elektronik Harp projelerinin Yazılım Test faaliyetlerinde, geliştirilen yazılımların testi için donanım ihtiyaçları baş göstermektedir. Test Altındaki Gömülü Yazılımlar gerçek zamanlı olarak yüksek hızlı veri üreten tümleşik donanım sistemleri ile haberleşmektedir. Bu durum da hem Test Altındaki Gömülü Yazılımın, hem de(More)
Embedded software does not usually provide user interface and does interact with systems through high speed interfaces. In addition, the embedded software developed in REWIS (Radar Electronics Warfare and Intelligence Systems) requires various and highly-dense input data for diverse algorithms. It is obligatory that the tests of the software having above(More)
  • 1