Ömer Bakal

Suggest Changes
We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
ÖZ Amaç: Bu çalışmada kardiyovasküler cerrahi uygulanacak hastalarda GlideScope ve Macintosh laringoskop ile entübasyonun hemodinamik etkileri karşılaştırıldı. Ça­lış­ma­ pla­nı:­Çalışmaya toplam 74(More)
  • 1