Öcal Berkan

Learn More
Amaç: Bu çalışmada, pentoksifilin, iloprost ve silostazolün alt ekstremite iskemisi-reperfüzyonu ile tetiklenen akut akciğer hasarını azaltıp azaltmadığı ve bu koruyucu etkilere sitokinlerin dahil(More)