Çagatay Özdemir

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özetçe. Bir sistemi oluşturan dağıtık elektronik kontrol birimleri arasındaki iletişim gerekleri, birimler arası veriyolunun seçimini ve tasarımını belirlemektedir. Controller Area Network (CAN) veriyolu, sağladığı bant genişliği, hata toleransı ve düşük maliyeti nedeniyle araç içi haberleşmede, akıllı evlerde ve endüstriyel kontrol sistemlerinde sıklıkla(More)
Özetçe. Günümüzde hızla gelişen ve değişen gömülü yazılım istekleri az zamanda çok iş ortaya çıkarma gereği doğurduğundan, “yeniden kullanılabilir” kütüphaneler tasarlayıp bunları en iyi şekilde yapılandırıp kullanmak yazılım geliştirme ve idamesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kara, deniz ve hava platformlarında değişik gerek ve isteklere dinamik bir(More)
  • 1